Uw huis verkopen op
de Utrechtse Heuvelrug?

Nieuw in ons aanbod

Succesvol bemiddeld

Eikenlaan 24

Doorn

Horstlaan 17

Driebergen

Sitiopark 8

Doorn

In zeven stappen verkopen wij uw woning

Stap 1: Vraagprijs bepalen

Natuurlijk wil je je huis voor de beste prijs verkopen. Maar wat is de beste prijs? Een te hoge vraagprijs leidt tot weinig of geen belangstelling en een te lage vraagprijs gaat ten koste van de opbrengst. Een realistische vraagprijs ligt daar dus precies tussenin.

De vraagprijs is niet hetzelfde als de waarde van de woning. In de vraagprijs is vaak ruimte verwerkt om te onderhandelen. Ook de gewildheid van de woning, de persoonlijke situatie van jou als verkoper en de zoekcategorieën op funda.nl spelen een rol in het bepalen van de vraagprijs.

Je kunt natuurlijk zelf de vraagprijs bepalen, maar in de meeste gevallen kiezen verkopers ervoor zich te laten adviseren door onze NVM-verkoopmakelaar. Onze NVM-verkoopmakelaar komt langs om het huis te inspecteren en legt alle woninggegevens vast in een opnamerapport. Als het om een oude woning gaat of als er gebreken zijn, kan de verkoopmakelaar adviseren bepaalde clausules op te nemen.

Aanvullend vergelijkt hij, met behulp van de NVM-database, de marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving en geeft hij advies over het verplichte energielabel. Het opnamerapport en de aanvullende informatie over de woning vormen samen de basis voor de vraagprijs die onze verkoopmakelaar adviseert.

Stap 2: Het publiciteitsplan opstellen

Alleen een bord in de tuin is niet genoeg om een woning onder de aandacht van een grote doelgroep te brengen. Daar is meer voor nodig. Gelukkig zijn er heel wat manieren om je huis onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers.

Een NVM-verkoopmakelaar adviseert over een strategisch publiciteitsplan op basis van jouw budget en wensen. Ook geeft hij advies over de presentatieproducten die daarvoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide fotoreportage, plattegronden, een virtuele rondleiding of zelfs een videotour van je woning.

Stap 3: Je woning verkoopklaar maken

Het verkopen van een woning vraagt om een goede voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan een likje verf of een goede opruim- of schoonmaakbeurt. Deze tips helpen je om je woning volledig verkoopklaar te maken.

1 Opruimen
2 Schoonmaken
3 Repareren
4 Verwijder persoonlijke spullen

Onze NVM-verkoopmakelaars bieden interieur- en tuinadvies om jouw woning nog beter te presenteren.

Stap 4: De bezichtigingen

De bezichtigingen beginnen zodra de eerste potentiële kopers een bezichtiging hebben aangevraagd. Dat gaat via onze NVM-verkoopmakelaar. Hij coördineert en begeleidt de bezichtigingen.

Onze NVM-verkoopmakelaar stemt in overleg met jou het tijdstip van de bezichtigingen af. Zelf hoef je daar niet bij aanwezig te zijn. Dit geeft kijkers minder het gevoel dat ze op visite zijn, waardoor ze zich beter kunnen inleven in hoe het is om in de woning te wonen. Bij een makelaar zijn kopers eerlijker en kritischer. Dit geeft de makelaar de kans om in te springen op de feedback en mogelijkheden aan te dragen hoe ze zaken anders kunnen indelen of verbouwen.

De bezichtiging is een goede gelegenheid om te achterhalen waarom de kandidaat-koper geïnteresseerd is in de woning en waar aanvullende vragen liggen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase en uiteraard bij latere onderhandelingen. Onze NVM-verkoopmakelaar brengt daarom na de bezichtiging verslag uit over de feedback.

Stap 5: De onderhandelingen

De onderhandelingen starten als je het eerste bod hebt ontvangen en hier een tegenbod op uitbrengt, of als je expliciet meldt dat je in onderhandeling bent. Je bent als verkoper niet verplicht een woning te verkopen aan iemand die de vraagprijs geboden heeft. Je mag besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen.

Je kunt met meerdere personen tegelijk onderhandelen. Dus ook als je al in onderhandeling bent, mag iemand anders een bod doen. Onze NVM-verkoopmakelaar meldt dit dan aan alle kopende partijen.

Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kun je, in overleg met de makelaar, besluiten een inschrijvingsprocedure te starten. Bij een inschrijving krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. Als verkoper moet je wel eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken nakomen, voordat de procedure veranderd wordt.

Stap 6: Ondertekening van de koopovereenkomst

Wanneer jij en de koper het eens zijn over de prijs, opleverdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken, dan is er overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst die wij optellen.

Samen met onze NVM-verkoopmakelaar loop je de koopovereenkomst door om te zien of alle gegevens kloppen en – waar nodig – toelichting te geven. Zo weet je precies waar je voor tekent.

De koop komt tot stand als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit noemen we het ‘schriftelijkheidsvereiste’. Een mondeling akkoord is niet rechtsgeldig.

De koopovereenkomst gaat naar de notaris en de koper heeft vervolgens een wettelijke bedenktijd van drie dagen waarin hij zonder opgaaf van reden alsnog de koop kan ontbinden.

De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper is overgedragen. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Stap 7: De overdracht

De ondertekende koopovereenkomst en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van jouw identiteitsbewijs naar de notaris. Zodra de notaris de koopovereenkomst heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering.

Een aantal dagen voor de levering krijg je van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening. Controleer goed of alle gegevens kloppen. Onze NVM-verkoopmakelaar helpt je hierbij. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór de levering de woning te inspecteren om te zien of deze nog in de afgesproken staat is.

Op de dag van levering ga je met onze NVM-verkoopmakelaar naar de notaris. Op het tijdstip dat is afgesproken betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die je achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten. Daarnaast regelt hij de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op het huis en de betaling van de rekening aan de NVM-verkoopmakelaar. Het saldo dat overblijft maakt de notaris over op jouw rekening. Het geld ontvang je nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster.

Vervolgens teken je de akte van levering. Officieel ben je geen eigenaar meer van jouw huis, wanneer je de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster.

Scroll naar boven