Disclaimer

De makelaar (eigenaar van deze site) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden van publicaties op deze site. De makelaar heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. De makelaar accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Scroll naar boven